Không ai có thể ngăn chặn rủi ro ập đến với mình chỉ có cách là dự phòng cho tương lai.

Không ai có thể ngăn chặn rủi ro ập đến với mình chỉ có cách là dự phòng cho tương lai.

08-06-2018 1470

Những câu nói hay nhất về bảo hiểm nhân thọ rất có giá trị và ý nhất với bất kỳ ai đã, đang và sẽ tham gia bảo hiểm nhân thọ.

 

 

  • Không ai có thể tránh được quy luật Sinh - Lão - Bệnh - Tử, không ai có thể ngăn chặn rủi ro ập đến với mình chỉ có cách là dự phòng cho tương lai.Vui lòng đăng nhập để bình luận.