Sản phẩm bảo vệ - Thịnh Vượng An Tâm Toàn Diện

Sản phẩm bảo vệ - Thịnh Vượng An Tâm Toàn Diện

08-06-2018 3800

Mã sản phẩm: C15

Được phê chuẩn theo Công văn số 11468/BTC-QLBH ngày 27/08/2012 của Bộ Tài Chính

 
ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM
 • Sản phẩm Thịnh Vượng An Tâm Toàn Diện giúp bạn yên tâm vui sống hơn khi được bảo hiểm rủi ro trước 15 bệnh hiểm nghèo thường gặp nhất.
 • 15 bệnh hiểm nghèo bao gồm:
  • Nhồi máu cơ tim
  • Phẫu thuật bắc cầu động mạch vành
  • Đột quỵ
  • Suy thận
  • Ung thư
  • Liệt
  • Ghép tạng chủ
  • Phẫu thuật thay van tim
  • Phẫu thuật động mạch chủ
  • Bệnh Parkinson
  • Bỏng nặng
  • U não lành tính
  • Thiếu máu bất sản
  • Sốt bại liệt
  • Di chứng chấn thương sọ não
 • Ngoài ra, sản phẩm còn có nhiều quyền lợi ưu việt khác.
 • Sản phẩm không tham gia chia lãi.
 
QUYỀN LỢI BẢO HIỂM
 • Quyền lợi bào hiểm khi tử vong hoặc bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn

Nếu chẳng may Người được bảo hiểm tử vong hoặc bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn, Người thụ hưởng sẽ được nhận 200% Số tiền bảo hiểm nếu sự kiện xảy ra trong thời gian đóng phí hoặc 100% Số tiền bảo hiểm nếu sự kiển xảy ra sau thời gian đóng phí. Quyền lợi Bệnh hiểm nghèo và Quyền lợi tử vong ứng trước (nếu có) sẽ được khấu trừ trước khi chi trả quyền lợi này.

 • Quyền lợi bảo hiểm khi mắc bệnh hiểm nghèo

Nếu Người được bảo hiểm mắc một trong mười lăm bệnh hiểm nghèo nói trên, Công ty sẽ chi trả 100% Số tiền bảo hiểm để điều trị bệnh này. Đồng thời, hợp Đồng tiếp tục có hiệu lực và Công ty sẽ miễn Phí bảo hiểm trong tương lai cho Hợp Đồng (không bao gồm Phí bảo hiểm của sản phẩm bổ sung); tuy nhiên Phí bảo hiểm đã đóng sẽ không được hoàn lại.

 • Quyền lợi đáo hạn đóng phí

Vào ngày đầu tiên sau khi kết thúc thời hạn đóng phí bảo hiểm, bạn sẽ nhận được một khoản tiền bằng 100% Số tiền bảo hiểm.

 • Quyền lợi trường thọ 

Khi đạt chín mươi chín (99) tuổi, Công ty sẽ chi trả Quyền lợi trường thọ bằng 100% Số tiền bảo hiểm. Quyền lợi tử vong ứng trước (nếu đã chi trả) sẽ được khấu trừ trước khi chi trả quyền lợi này.

 • Quyền lợi tử vong ứng trước

Khi Người được bảo hiểm được chẩn đoán là tình trạng sức khỏe ở Giai đoạn cuối thì 50% Quyền lợi tử vong gần nhất sẽ được chi trả cho (những) Người thụ hưởng căn cứ vào yêu cầu của Bên mua bảo hiểm.

 • Quyền lợi hoàn lãi chênh lệch

Vào cuối mỗi năm hợp đồng trong suốt thời hạn đóng phí, Bên mua bảo hiểm có thể yêu cầu Công ty chi trả Quyền lợi hoàn lãi chênh lệch, là số tiền tương ứng với số lãi tính trên giá trị hoàn lại trung bình của năm ở mức lãi suất vượt quá, nếu có, của lãi suất công bố trung bình 12 tháng so với lãi suất tính phí của hợp đồng bảo hiểm.

 • Minh họa quyền lợi bảo hiểm

Anh Nguyễn Văn A, 30 tuổi, tham gia sản phẩm Thịnh Vượng An Tâm Toàn Diện với Số tiền bảo hiểm 100 triệu đồng. Anh chọn thời hạn đóng phí là 20 năm. Như vậy, anh A được bảo hiểm trong thời hạn 69 năm với mức phí hàng năm là 6.100.000 đồng. Các quyền lợi anh A được nhận như sau:

Quyền lợi bảo hiểm khi mắc bệnh hiểm nghèo trong suốt 69 năm

100.000.000 đồng

Quyền lợi bảo hiểm khi tử vong hoặc TTTB&VV trong 20 năm đầu

200.000.000 đồng

Quyền lợi tử vong ứng trước trong 20 năm đầu

100.000.000 đồng

Quyền lợi đáo hạn đóng phí

100.000.000 đồng

Quyền lợi bảo hiểm khi tử vong hoặc TTTB&VV từ năm 21 trở đi

100.000.000 đồng

Quyền lợi tử vong ứng trước từ năm 21 trở đi

50.000.000 đồng

Quyền lợi trường thọ

100.000.000 đồng

Quyền lợi hoàn lãi chênh lệch (*)

677.000.000 đồng

 
Ghi chú: Quyền lợi hoàn lãi chênh lệch được tính dựa trên giả định lãi suất công bố là 7%/năm trong suốt thời hạn hợp đồng
 
 
ĐIỀU KIỆN THAM GIA
 • Thời hạn hợp đồng: Đến khi Người được bảo hiểm đạt 99 tuổi
 • Thời hạn đóng phí: 10, 20 năm
 • Tuổi tham gia bảo hiểm của Người được bảo hiểm: 0 ~ 55 tuổi
 • Tuổi tối đa tại ngày đáo hạn đóng phí: 65 tuổi
 • Định kỳ đóng phí: Hàng năm, hàng nửa năm, hàng quý, hàng tháng
 
SẢN PHẨM BỔ TRỢ

 

CathayLife Việt NamVui lòng đăng nhập để bình luận.